Rotavdrag

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget från och med 1 januari 2016. 

När det gäller ROT-avdraget innebär förändringen att rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden och den sammanlagda skatteredutionen får inte tillsammans med rutarbete överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Vad är rot- och rutavdrag

Du använder rot- och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Vad kan man få ROT-avdrag för?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Du får däremot inte

 • rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus
 • för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift. 

Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus. 

Hur mycket kan man få i rotavdrag?

Rot- och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kr per person och år.

Villkor för att få rotavdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda. 

Det här bör du tänka på när du ska köpa rottjänster.

Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång 
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst 
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja. 
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete. 
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden

 • Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år. 
 • Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år.

Exempel på rotarbete

På Skatteverkets hemsida finns exempel vad man kan få respektive inte få skattereduktion för.

Du hittar listan med exempel här >>

Gå till Mobilversion