Snöskottning Certifikat

Snöskottning & Snöröjning

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.

På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp, varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen.

Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och
takentreprenörer uppnå följande:

• En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
• Minska antalet materialskador på taken.
• Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
• Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
• Stoppa oseriösa aktörer. 

 

 

FÖR FASTIGHETSÄGARE

 
Gäller försäkringen om taket skadas vid skottning?

Troligtvis inte. Dessutom kan det vara svårt att veta exakt när ”skadan” på taket uppkom, vilket skapar långdragna dialoger med entreprenören. Genom att du som fastighetsägare använder dig av ett företag med Skotta säkert-licens så kvalitetssäkrar du arbetet.

Utförandet på taket dokumenteras också för framtida eventuella klagomål från både boende, er fastighetsägare och tredje man. Fråga ert försäkringsbolag vilka förmåner de kan erbjuda när ni anlitar företag med Skotta säkert-licens.


Läs mer om Skotta Säkert >>

Gå till Mobilversion