Taktvätt

Taktvätt

Taktvätt är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader.

Taktvätt bör vara lika självklart som att städa och hålla rent inomhus. Luftföroreningar, tillsammans med bla alger och mossa på taket, gör att taket slits mycket fortare, smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. Trasiga takpannor leder ofta tillskador på undertaket.

Förbättrar utseendet

Att göra en taktvätt förbättrar utseendet och förhöjer värdet på fastigheten samt minskar framtida underhållskostnader.

Säkerhet för taktvätt

TaktvättTaktvätt ska utföras av kompetent och välutbildad personal. Taktvätt ställer stora krav på personalen, höga höjder, lutande tak, vindförhållanden. Säkerheten är mycket viktigt vid taktvätt. Ibland behövs det en kontrollant på gatan nedanför specielt vid tvättning i
stadsmiljö och flerbostadshus.

Vi följer alltid Arbetsmiljöverkets regler för arbeten på höga höjder. Vi använder alltid sele med säkerhetslina. Innan vi startar arbetet gör vi en genomgång för varje objekt. Ibland krävs det att man använder skylift eller ställning.Gå till Mobilversion