Tillsynsavtal

Dåligt underhåll kan medföra stora kostnader om det skulle bli takläckage. Därför bör taket kontrolleras varje år oavsett vad det är för material.

Du/Ni har nu möjlighet att teckna ett Tillsynsavtal där vi årligen kommer och ser över era tak. Då går vi igenom:

Tätskiktet
• Vertikaluppdrag
• Brunnar
• Gummistosar
• Hängrännor och stuprör
Taksäkerhet.

Efter kontrollen får ni ett fullständigt besiktningsprotokoll. Där har vi då antecknat eventuella fel och brister som bör åtgärdas.

Gå till Mobilversion